467 Obserwatorzy
2 Obserwuję
GornaPolka

Górna Półka TVN CNBC

Dla miłośników książek i zwolenników zarabiania zamiast narzekania.

5 marca 2012

Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne - Sundaresan Suresh Cykle i wskaźniki koniunktury - Drozdowicz-Bieć Maria Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power - Zbigniew Brzezinski No One's World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn - Charles A. Kupchan

Premier Donald Tusk chwalił się na początku roku szybkim kursem rentowności obligacji. Jest się czym chwalić, bo rynek instrumentów o stałym dochodzie mimo, że gigantyczny – porównywalny z rynkiem akcji – wciąż jest rynkiem dla bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zaawansowanych.Książka Sundaresana Suresha spowoduje, że będą Państwo o polskich obligacjach wiedzieć więcej, niż premier. A wiedza o tym dlaczego rentowność obligacji jest odwrotnie skorelowana z ceną to dziś taki sam element erudycji rynkowej, jak znajomość głównych indeksów świata.